Kauno autobusaiMisija ir vertybės

Misija ir vertybės

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

organizuoti ir vykdyti įstatuose nurodytą veiklą;

gauti pelną iš Bendrovės vykdomos veiklos;

užtikrinti Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;

sukurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį.

Bendrovės veiklos objektas – keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Kauno regione organizavimas, būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei Kauno regione užtikrinimas, gamybinės (komercinės) veiklos vykdymas ir paslaugų, susijusių su viešojo transporto veiklos strategijos formavimu ir jos įgyvendinimo organizavimu, teikimas.

Mūsų misija

Mes buvome sukurti, esame ir visada stengiamės užtikrinti greitą, patogų, saugų ir prieinamą susisiekimą gyventojams ir miesto svečiams Kaune.

Mūsų vertybės

 

Iniciatyvumas

Domėkis ir mokykis.

Nebūk abejingas negerovėms – nepraeik pro šalį.

Netylėk – teik pasiūlymus.

Pagirk kolegą už gerą idėją.

 

 

 

Komandiškumas

Siekime bendro tikslo.

Pasitikėkime vienas kitu.

Dalykimės savo patirtimi su kolegomis.

Padėkime vienas kitam.

 

 

 

Atsakomybė

Suprask savo darbo poveikį kitiems.

Laikykis duoto žodžio.

Būk atsakingas ne tik už save, bet ir už visą kolektyvą.

Rodyk gerą pavyzdį.

 

 

 

Kokybė

Gerbk klientą ir pateik informaciją aiškiai, tiksliai, mandagiai.

Darbo vietoje būk tvarkingas, tinkamai prižiūrėk ją ir priemones.

Elkis su klientu taip, kaip nori, kad elgtųsi su tavimi.

Padaryk geriau nei priklauso.

 

 

 

Sąžiningumas

Sąžiningai atlik savo darbą.

Sakyk tiesą, net jei tai sukelia sunkumų ar veda į didesnius rūpesčius.

Būk atviras ir nesukčiauk.

Sudrausmink nesąžiningai besielgiantį kolegą.

 

 

 

Vizija

Mes norime tapti

Pirmu miestiečio pasirinkimu kasdiena keliaujant, taip prisidedant prie gyvenimo kokybės saugiame, darniame ir konkurencingame Kaune.

 


Pereiti
į KVT

Skip to content