Komitetai

Informacija apie nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. Audito komiteto nepriklausomus narius:


Eugidijus Ričardas Mordas – komiteto pirmininkas.

Išsilavinimas: aukštasis, 1976 m. VU Finansų ir kredito specializacija. 1996 m. Finansų ministerijoje išlaikyti egzaminai.

Kvalifikacija: Atestuoto Lietuvos auditoriaus kvalifikacija.

Patirtis: virš 25 metų direktorius, atestuotas auditorius UAB „E. Mordas ir partneriai“.

Kompetencijos sritis: finansinių ataskaitų auditas.

Šiuo metu yra direktorius UAB „E. Mordas ir partneriai“.


Ona Kudrevičiūtė

Išsilavinimas: auštasis, Vilniaus V. Kapsuko universitetas (dabartinis Vilniaus universitetas).

Kvalifikacija: Darbo ekonomika.

Patirtis: Daugiau nei 10 metų patirtis finansų srityje UAB „Kauno liftai“ ir IĮ „Biznio etika“.

Kompetencijos sritis: Finansai


Rūta Lapėnienė (iki 2023 m. spalio 2 d.)

Išsilavinimas: aukštasis, 2008 m. Mykolo Riomerio universitetas Strateginio valdymo ir politikos fakultetas; 2005 KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas.

Kvalifikacija:  Teisės magistras, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras.

Patirtis: Daugiau nei 10 metų darbo patirtis ekonomikos ir finansų srityje, dirbant UAB „Autrolis“, UAB „Kauno autobusai“, UAB „Findigo“.

Kompetencijos sritis: Buhalterinė apskaita.


Pereiti
į KVT

Skip to content