Valdyba

Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, sudaryta iš trijų narių, ketveriems metams renkama visuotinio akcininkų susirinkimo.

Nuo 2023 m. gegužės 11 d. ir šiuo metu bendrovės valdybą sudaro šie nariai:


Valdybos pirmininkas Petras Ganiprauskas – Pagrindinė darbovietė: Direktorius. UAB „Vičiūnai“ (132975926), Marijampolės g. 19, Pagirių km., Kauno raj.

Išsilavinimas: aukštasis, 1977 m. Kauno A. Sniečkaus politechnikos institutas (dabar KTU), prilyginamas magistro laipsniui, kvalifikacija – inžinierius mechanikas.

Patirtis: Daugiau nei 20 metų vadovaujamo darbo patirtis transporto logistikoje UAB „Vičiūnai“ ir UAB „Baltijos vilkai“, ilgametė patirtis kolegialiuose valdymo organuose.

Kompetencijos sritis: transporto ūkio šaka.


Mindaugas Šimkus – Pagrindinė darbovietė: Įmonių grupės ekonomikos vadovas. UAB „Vičiūnų grupė“ (303211678), Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas MAGNUM, bokštas A, 12 aukštas.

Antraeilės pareigos: Audito komiteto narys. UAB „Kauno vandenys“ (132751369), Aukštaičių g. 43, Kaunas.

Išsilavinimas: aukštasis, 2003 m. KTU vadybos magistras, specializacija – finansų valdymas.

Patirtis: 15 metų vadovaujamo darbo patirtis UAB „Vičiūnų grupė“ finansų / ekonomikos srityje, beveik 10 metų kolegialių valdymo organų narys.

Kompetencijos sritis: finansai (finansų valdymo, finansų analizės ar audito).


Rūta Šimkaitytė – Kudarauskė– Pagrindinė darbovietė: Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja. Kauno miesto savivaldybės administracija (188764867), Laisvės al. 96, Kaunas. Antraeilės pareigos: Direktorė. UAB „Centrinis knygynas“ (133607044), Laisvės al. 81, Kaunas.

Išsilavinimas: aukštasis, 2007 m. VDU teisės vientisųjų studijų programa , 2000 m. VDU Verslo administravimo programa, Michigan State University Detroit College of Law Tarptautinės teisės sertifikatas.

Patirtis: teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja Kauno miesto savivaldybės administracijoje daugiau nei 17 metų, virš 3 metų UAB „Centrinis knygynas“ direktorė, AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja.

Kompetencijos sritis: strateginis planavimas ir valdymas.


Pereiti
į KVT

Skip to content