Organizacinė struktūra

UAB „Kauno autobusai“ valdymo organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas; kolegialus valdymo organas – valdyba; vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

Struktūra

 


Pereiti
į KVT

Skip to content