Kauno autobusaiNaujienosKonkurso „REKORDINIS ŽIOGO BILIETAS“ taisyklės

Konkurso „REKORDINIS ŽIOGO BILIETAS“ taisyklės

2019 rugsėjo 04

 

  1. ORGANIZATORIUS

1.1. Konkursą „Rekordinis Žiogo keleivis“ (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Kauno autobusai“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 133154754, registruotos buveinės adresas), Raudondvario pl.105, Kaunas, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „Rekordinis „Žiogo“ keleivis“  taisykles (toliau Taisyklės).

1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje ziogas.kaunas.lt

 

  1. KONKURSO DALYVIAI

2.1 Konkurse negali dalyvauti UAB „Kauno autobusai“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

2.2 Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys.

 

  1. DALYVAVIMO KONKURSE TAISYKLĖS

3.1. Norint dalyvauti konkurse, reikia keliaujant Kauno miesto viešuoju transportu žymėti el. bilietą programėle „Žiogas“

3.2 Kiekvienas programėle „Žiogas“ pažymėtas elektroninis bilietas skaičiuojamas kaip konkurse dalyvaujantis bilietas

3.3 Konkurso prizas: tūkstančio eurų piniginė suma (1000 Eur)

3.4 Konkurso dalyvis, pažymėjęs 1.111.111 elektroninį bilietą per visą programėlės „Žiogas“ veikimo laiką nuo 2018 m. lapkričio 26 dienos Kauno mieste, bus laikomas konkurso nugalėtojas. Jei toks bilietas būtų pažymėtas asmens, kaip tai apibrėžia 2.1 punktas, prizas būtų skiriamas sekančiam, t.y. 1.111.112 pažymėjusiam keleiviui

3.5 Prievolė sumokėti atitinkamus valstybės nustatytus mokesčius liekas konkurso organizatoriaus atsakomybėje

3.6 Jei konkursą nugalėjo asmuo, jaunesnis nei 18 metų, jis turi nurodyti globėją, kuriam bus pervesta konkurso prizo suma

3.7 Konkurso laimėjęs dalyvis norėdamas atsiimti piniginį prizą sutinka, kad mobiliojoje programėlėje „Žiogas“ registruotas dalyvio vardas bus skelbiamas viešai ir naudojamas rinkodaros tikslais.

3.8 Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

3.9 Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

  1. KONKURSO TRUKMĖ

4.1 Konkursas vyksta nuo 2019..09.04 iki tada, kai bus aktyvuotas 1.111.111 mobiliosios programėlės „Žiogas“ el.bilietas.

 

  1. KITOS SĄLYGOS

5.1 Konkurso organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

5.2 Prizo  suma išmokama  per tris darbo dienas nuo oficialaus paskelbimo apie laimėtoją bendrovės tinklalapyje dienos, laimėtojui į asmeninę banko sąskaitą, ar nurodyto globėjo asmens sąskaitą, jei asmuo nepilnametis.

5.3 Visus už konkurso prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.

5.4 Kilus įtarimams, kad el.bilietas žymimas neteisėtai ar kitaip pažeidžiant „Žiogo“ programos veikimo principus vartotojo bilietų žymėjimai bus nepripažinti dalyvaujantys konkurse

 

  1. KONKURSO NUGALĖTOJŲ PASKELBIMO TVARKA

6.1 Konkurso nugalėtojas bus asmeniškai informuotas elektroniniu paštu arba/ir telefonu.

6.2 Konkurso laimėtojas skelbiamas viešai, kuomet įmonės vidinėje sistemoje identifikuojamas kaip 1.111.111 „Žiogu“ pažymėtas el. bilieto savininkas. Informacijos apie laimėtoją ir konkursą ieškokite: ziogas.kaunas.lt

 


Pereiti
į KVT

Skip to content