Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutrimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvoss Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ informaciją apie pažeidimus Bendrovėje užpildžius specialią formą galima teikti asmeniškai kompetentingam subjektui arba paštu (Mindaugui Klimašauskui, adresas: Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas) arba el.paštu mindaugas.klimasauskas@kaunoautobusai.lt)

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA

VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS


Pereiti
į KVT

Skip to content