Kauno autobusaiBe kategorijosDarbo grupė pradėjo derybas dėl kolektyvinės sutarties peržiūrėjimo

Darbo grupė pradėjo derybas dėl kolektyvinės sutarties peržiūrėjimo

2018 vasario 05
UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos komitetas ir bendrovės administracijos atstovai pradėjo kolektyvines derybas dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo ir / ar papildymo. 2016 m. balandžio 19 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis galioja iki 2019 m. sausio 1 d. Pirmoji kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 1996 metais.

„Yra sudaryta darbo grupė, kuri rengs kolektyvinės sutarties pakeitimus, – sako Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis. – Abi puses atstovauja 4 darbdavio ir 4 darbuotojų atstovai. Kolektyvines derybas planuojame baigti iki balandžio 1 dienos.“

Pirmieji susitarimai

Pirmojo posėdžio metu darbo grupės posėdžio pirmininku buvo išrinktas Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis ir sekretorė Administracijos ir personalo departamento juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė. Nutarta derybas baigti iki balandžio 1 d. Derybų metu sutarta informuoti darbuotojus, kad jie iki vasario 12 d. galėtų teikti siūlymus dėl kolektyvinės sutarties papildymo.

Darbuotojus atstovaujanti LPSK teisininkė Jovita Jančiauskienė pateikė siūlymus dėl pakeitimų bendrojoje dalyje, kurioms darbo grupė pritarė. Buvo pateikti siūlymai ir bendrovės vadovams.

Bendrovės administracijos atstovai taip pat pateikė siūlymus, kurie bus svarstomi Darbuotojų profesinės sąjungos komitete.

Pradėtas derybas numatyta tęsti kito posėdžio metu vasario 22 d.

„Per atstovus, t. y. profesinę sąjungą, darbuotojams yra sudaromos galimybės netiesiogiai dalyvauti įmonės valdyme, nustatomos papildomos darbo sąlygos ir garantijos, kurios sudaro galimybes palankesnei darbuotojų padėčiai, – derybų privalumus vardija B. Bučelis.

Kolektyvinės derybos – tai abiem pusėms naudinga socialinė partnerystė

Kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir profesinės sąjungos dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, darbuotojų saugos, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų. Ji privaloma darbdaviui ir visiems bendrovės darbuotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra profesinės sąjungos nariai, ar ne.

„Darbdavių ir darbuotojų interesų ir pozicijų derinimo procesas yra vadinamas socialine partneryste, – sako bendrovės vadovas Mindaugas Grigelis. – Kolektyvinės sutartys yra naudingos tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, nes gali sudaryti sąlygas palengvinti įmonės darbą, pagerinti darbuotojų motyvaciją ir užtikrinti tinkamą šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą.“

Pasak vadovo, sutartis, sudaroma derybų keliu, užtikrina abiejų šalių lygybę ir vienodą galimybę teikti savo pasiūlymus, sąlygas ar reikalavimus, kuriuos šalis norėtų įtraukti į kolektyvinę sutartį. „Todėl derybų procese nei darbuotojai, nei darbdavys nėra dominuojanti šalis, galinti primesti savo valią kitai šaliai, – teigia M. Grigelis.– Svarbiausia, kad sutartis būtų veiksminga ir efektyvi, nukreipta darbo proceso tobulinimui ir kolektyvo darbo santykių gerinimui.“

 


Pereiti
į KVT