Darbo užmokestis

UAB „Kauno autobusai“ 2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius

 

Pareigybių grupės

Pareigybių grupės

Bruto darbo užmokestis Eur

Vadovybė (generalinis direktorius, vadovai)

4

2 357

Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai

117

873

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

746

849

Remonto darbininkai ir kiti darbininkai

274

615

Iš viso bendrovėje

1141

801

Vidutinis mėnesinis bruto valdybos nario atlygis – 681,52 Eur*. Valdybą sudaro penki nariai.
*Mokamas nuo 2016 m. birželio 1 d.

UAB „Kauno autobusai“ 2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius

Pareigybių grupės

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Bruto darbo užmokestis Eur

Vadovybė (generalinis direktorius, vadovai)

4

2 457

Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai

112

921

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

741

880

Remonto darbininkai ir kiti darbininkai

271

656

Iš viso bendrovėje

1 134

832

Vidutinis mėnesinis bruto valdybos nario atlygis – 681,52 Eur. Valdybą sudaro penki nariai.

UAB „Kauno autobusai“ 2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius

 

Pareigybių grupės

Pareigybių grupės

Bruto darbo užmokestis Eur

Vadovybė (generalinis direktorius, vadovai)

4

2 137

Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai

115

948

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

723

856

Remonto darbininkai ir kiti darbininkai

271

711

Iš viso bendrovėje

1113

900

Vidutinis mėnesinis bruto valdybos nario atlygis – 567,94 Eur. Valdybą sudaro penki nariai.

UAB „Kauno autobusai“ 2017 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius

 

Pareigybių grupės

Pareigybių grupės

Bruto darbo užmokestis Eur

Vadovybė (generalinis direktorius, vadovai)

4

2 137

Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai

117

988

Autobusų ir troleibusų vairuotojai

743

976

Remonto darbininkai ir kiti darbininkai

264

723

Iš viso bendrovėje

1128

922

Vidutinis mėnesinis bruto valdybos nario atlygis – 567,94 Eur. Valdybą sudaro penki nariai.


Pereiti
į KVT